• Har ni för många meningslösa möten?

• Saknar du engagemang i era möten?

• Hinner du inte prioritera det som skapar värde för verksamheten?

Söker du också följande resultat?

• Frigöra tid genom att minska er mötestid!

• Få goda mötesvanor hos alla medarbetare!

• Få mer fokus och tid till det som skapar värde för verksamheten!

Vårt bidrag:

Vi hjälper er att frigöra 30% av er mötestid och öka effekten på samtliga möten.

Genom möteslyftet skapas en gemensam plattform för hur era möten ska gå till så att alla får känna lust, mening och delaktighet.

Ni får inspiration och konkreta verktyg för att skapa effektfulla möten.

Genom ett blendify upplägg är vår insats två tillfällen med chefer och en digital insats för alla medarbetare på 2*50 minuter. Detta görs med fördel under tre månader där vi finns som ett bollplank och stöd. När vi lämnar er så har vi även gett er verktyg att hålla er möteskultur levande samt hållbar.

Vi har sedan 2008 hjälpt chefer och organisationer med fysiska och digitala insatser för att frigöra tid och få en effektiv intern kommunikation samt en hållbar möteskultur.

Påbörja ert möteslyft genom att boka behovsanalys eller utbildning

Vad säger andra om oss?

Connecta med oss på LinkedIn