Jag vill anmäla mig till kursen den 18-19 april i Stockholm och får 15% rabatt på ordinarie pris

Inom några dagar efter att du har bokat in dig här på länken så kommer en bekräftelse till din e-postadress. Definitiv bekräftelse sker 10 dagar innan kursstart då även fakturering sker.

Här hittar du oss!