Programvara är dyrt att utveckla och åldras dåligt.

Utmaningen i mjukvaruutveckling ligger ofta i att balansera hastighet med kvalitet under strama tidsramar. Denna tidspress kan leda till att snabba lösningar prioriteras framför hållbara, vilket resulterar i en ackumulerad teknisk skuld som måste hanteras senare. Denna skuld utgör inte bara en risk för projektets kvalitet utan ökar också den framtida arbetsbördan.

  1. Över tid eskalerar underhållskostnaderna för mjukvaran. Detta beror dels på komplexiteten i att åtgärda fel i äldre kod utan att introducera nya problem, och dels på att uppdateringar av ramverk ofta kräver omfattande ändringar i kodbasen. Dessa faktorer bidrar till en ökad belastning på utvecklingsteamet och kan påverka både budget och leveransscheman.

Se effekten av automatisering

Kontakta oss

Är något du undrar över eller vill veta mer om?

Ange din mailadress här. Vi återkopplar så snart vi kan.