Fredrik Emmerfors

Optimerar Beslutsfattande och Kreativitet | Föreläsare | Utbildare | Konsult

  • Ledarskap
  • Krishantering & säkerhet
  • Innovation
  • Personlig utveckling
  • Strategi
  • HR & Organisation
  • HR / Organisation

Mer från Fredrik: