Fredrik Emmerfors

Optimerar Beslutsfattande och Kreativitet | Föreläsare | Utbildare | Konsult

  • Ledarskap
  • Krishantering & säkerhet
  • Innovation
  • Personlig utveckling
  • Strategi
  • HR & Organisation
  • HR / Organisation

Välkommen till Hjärnambassaden!

Att fatta väl underbyggda beslut handlar ytterst om trygghet – trygghet för dig som beslutsfattare, för medarbetarna och för hela företaget eller organisationen.

Jag hjälper beslutsfattare, i grupp och enskilt, att optimera kvaliteten på beslutsfattandet.

Tillsammans

– finslipar vi beslutsrutinerna,
– tränar bort vanliga tankefel och
– analyserar kopplingen mellan era beslut, mål och resultat.                     

Jag arbetar också med att främja olika typer av kreativa processer – med fokus på
metoder för idéutveckling och problemlösning.

Ett särskilt delområde handlar om hur man skapar en positiv misstagskultur.

  • *****

Jag har en bakgrund som läkare och har fördjupat mig i neurovetenskap,
psykologi, statistik och vetenskapsfilosofi.

Kontakta mig gärna

* här på MyFlow,
* på LinkedIn eller
* via min hemsida: www.hjärnambassaden.se

Tillsammans formar vi ett upplägg som blir värdefullt för just er!

Mer från Fredrik: