Sinclair Andersen

Specialist, Digital inkludering

  • Digitalisering
  • Inkludering & Mångfald
  • Strategi
  • Kommunikation

Jag har arbetat i många år med tillgänglighetsfrågor, UX/UCD, Design för Alla, riktlinjer (t ex WCAG), Fediverse, med mera.

Tillsammans kan vi utveckla era digitala tjänster och produkter för så många som möjligt, oavsett deras förutsättningar.

Digital inkludering har blivit än mer aktuellt, med anledning av det nya tillgänglighetsdirektivet som träder i kraft juni 2025. Till skillnad mot tidigare lagstiftning, är denna riktad både mot privat och offentlig sektor.

Mer från Sinclair: