Marie Nordström

Hjälper dig att bli den ledare du själv vill ha!

  • HR / Organisation
  • Ledarskap
  • Förändringsarbete
  • Entreprenörskap
  • Kommunikation
  • Självledarskap
  • Personlig utveckling
  • HR & Organisation

Jag jobbar bara med chefer och ledare som vill något!

Jag jobbar bara med chefer och ledare som vill något! Genom samtal och bollplankande utmanar jag dina tankar och gränser så att du utvecklas professionellt och blir den bästa versionen av dig själv. Vad behöver du för att bli den ledare du själv vill ha? Vägen dit kan se olika ut men men jag följer med dig hela vägen från chef till ledare. 

Du är som chef och ledare ganska ensam och behöver få lufta interna saker med en extern samtalspartner. Jag utgår i mitt arbete med dig utifrån att att du blir en bättre chef när du själv blir sedd och hörd och att du behöver få landa i dig själv för att på bästa sätt kunna styra upp ditt chefskap. 

Med mig kan du få bolla det livspussel som ställer så höga krav på dig och jag kan sätta mig in i hur du egentligen mår. När du behöver en lyssnande containerfunktion – släng allt skräp här! – och som stöttar i vardagen och i de svårare perioderna. Som kan ställa frågorna och hjälpa dig att hitta svaren som hela tiden hjälper till att bygga upp dig som människa, chef och ledare. Någon som skakar om dig och sparkar dig i häcken vid behov. Någon som stabilt tar dig i handen och vill följa med dig på resan från chef till ledare. 

När medarbetare blir motarbetare och får svårare med samarbete och att prestera på topp kostar det stora pengar och mycket tid. Det kan ibland vara svårt att skilja på professionell samt personlig och privat men det är nödvändigt att ösa ur sig tankar, känslor och irritationsmoment och få hjälp att hitta lösningar och strukturer som håller, då är en extern samtalspartner det bästa. Naturligtvis jobbar jag även gärna med hela ledningsgruppen eller teamet om du har behov av det! Kanske en work-shop skulle passa bra? Inga problem, vi löser det ihop. 

Som ditt ledarskapsstöd kan jag hjälpa dig att hantera utmaningar och tuffa processer och tillsammans tillsammans vänder och vrider vi på dem för att få dem att bli möjligheter. Våra samtal är naturligtvis konfidentiella och vi bestämmer omfattningen tillsammans. Jag finns där så länge du behöver mig.

Hos mig finns inga typiska uppdrag utan vi bestämmer både omfattningen och längden tillsammans. Vad behöver du för att bli den ledare du själv vill ha? Vi ses initialt på ett kortare möte som naturligtvis är kostnadsfritt för dig så att vi kan få känna av varandra och känna efter om vi tror att vi kan bli bra samtalspartners.

Marie's utvalda erbjudanden: