Marie Nordström

Hjälper dig att bli den ledare du själv vill ha!

  • HR / Organisation
  • Ledarskap
  • Förändringsarbete
  • Entreprenörskap
  • Kommunikation
  • Självledarskap
  • Personlig utveckling
  • HR & Organisation

Jag jobbar med chefer och ledare som vill utveckla organisationen eller få stöd att ta sitt ledarskap vidare, nå de där målen, bygga sitt team och få medarbetarna att dra åt samma håll.

Med en mångårig ledarerfarenhet, en längre akademisk ledarskapsutbildning samt en förkärlek för de svåra samtalen får du mina bästa kvaliteter; tydlighet, rakhet och engagemang, med dig i arbetet att hitta ditt varför, få hjälp med ditt hur och stöd i ditt gör.

Använd mig som extern ledningskollega och ett personligt anpassat ledarstöd som ger dig en möjlighet att utvecklas utifrån dina egna unika förutsättningar och som stöttar dig i de utmaningar just du står inför i din organisation och hjälper dig på vägen för att få frigjord tid, minskade kostnader för sjukfrånvaro och lägre personalomsättning, en lugnare vardag och ett tryggare och mer empatiskt ledarskap i en välmående organisation!

"Marie är en av de mer prestigelösa, drivande och snabbtänkta människorna jag haft förmånen att jobba med och jag kan inte nog betona hur stor skillnad hennes input gjort. Jag rekommenderar hennes tjänster till dig som har funderingar kring ditt ledarskap, ditt läge i karriären eller snart sagt det mesta." Benny Kedén, Digital Leader, Volvo GTO

Läs mer: https://marienordstrom.se

Marie's utvalda erbjudanden: